Pozvánka na VČS

Zveme členy družstva na výroční členskou schůzi OTAVA, výrobní družstvo, která se koná dne 23.5.2024 ve 13 hodin v 1. patře sídla OTAVY výrobního družstva Písek, Vinařického 374.