Pozvánka na VČS

Zveme členy družstva na výroční členskou schůzi OTAVA, výrobní družstvo, která se koná dne 25.5.2023 ve 13 hodin v 1. patře sídla OTAVY výrobního družstva Písek, Vinařického 374.