Otava slaví 70. narozeniny

Dne 22.6.22 oslavila Otava v.d. Písek sedmdesát let od svého založení. Oslava se konala v prostorách Píseckého objektu.

Zleva Ing. Vladimír Homola – JHK, Josef Habart – vedoucí obchodního útvaru Otava v.d., Milan Hanus – předseda Otava v.d., Mgr. Eva Vanžurová – starostka města Písku, Ing. Leo Doseděl – předseda SČMVD

Na úvod přivítal předseda družstva Milan Hanus přítomné, zejména odběratele a obchodní partnery, zástupce města, hospodářské komory a dalších organizací jihočeského kraje. Dále zástupce AZZP a projevil radost, že se účastní i kolegové z jiných družstev spolu s předsedou ČSMVD.

Po přípitku na další léta Otavy byli hosté seznámeni panem Josefem Habartem, vedoucím obchodního útvaru o historii a současnosti družstva. Výrobní družstvo vzniklo v roce 1952 ve velmi skromných podmínkách a mělo tehdy kolem 30 zaměstnanců. Vyráběly se tu kartáče, kartáčnické dřívka a štětky. První název byl družstvo Jihočeská Drutěva. Družstvo si vybudovalo 6 poboček a zaměstnává přes 500 zaměstnanců. Následně pronesla paní starostka města Písku Mgr. Eva Vanžurová pozdrav, ve kterém vyzdvihla jak je existence výrobního družstva pro město důležitá, a to nejen kvůli tomu, že dává práci zdravotně postiženým. „Každý podnik s tak dlouhou tradicí patří k rodinnému stříbru města a je skvělé, že se výrobnímu družstvu daří a má budoucnost,“. Jako další mile promluvil za Jihočeskou Hospodářskou komoru Ing. Vladimír Homola. Konstatoval, že si váží záslužné práce a popřál družstvu úspěšnou budoucnost. Příjemnou tečkou za projevy byla řeč pana Ing. Leo Doseděla za SČMVD při které vyzdvihnul výrobní družstevnictví a s tím spojené i zaměstnávání zdravotně postižených. Poté předal výrobnímu družstvu Otava Pamětní list za významnou podporu výrobního družstevnictví.

Závěru se ujal slova Milan Hanus a zhodnotil, jaké je to zaměstnávat zdravotně postižené. Uvedl spojení zaměstnávání OZP a životních příběhů, které slýchá od zaměstnanců. Zároveň řekl „s velkou pokorou nepřestávám obdivovat vervu s jakou se naši zaměstnanci perou s nepříznivým osudem a jsem moc rád, že mi za Vašeho přispění děláme vše proto, aby měli co nejkvalitnější život.“

Následovaly prohlídky výrobních prostorů a přátelské popovídání u pohoštění.